Experiëntiële  assistentie  in focusing-georiënteerde  supervisie.

20 April 2022, van 9u30 tot 17u00

Met Claude Missiaen

Ervaringsgericht kennismaken met de methodiek van experiëntiële assistentie in groepssupervisie. De werkwijze wordt verhelderd vanuit de fenomenologische achtergrond van focusing. De cursisten vormen samen een supervisiegroep waarbij zowel cliënt als therapeut vertegenwoordigd worden door medesupervisanten/ medecursisten. Zij nemen aan de supervisie deel vanuit deze posities. Het beleven en na-beleven van de groepsleden wordt expliciet geïntegreerd in de supervisiesituatie en wordt gecombineerd met de inhoud of theoretische achtergrondinformatie. De supervisant-therapeut wordt gevraagd om geregeld een pauze te nemen om contact te maken met zijn belevingsstroom op dat moment. Dit materiaal wordt ingebracht in de interactie tussen de supervisiegroepsleden en de supervisor en vormt hiermee de kern van de supervisie.

De supervisor/docent begeleidt dit proces van betekenisgeving en zal als procesbewaker tijd nemen om stil te staan bij impliciete betekenissen en supervisanten uitnodigen om deze te expliciteren.

Doelen;

– Leren  een niet-belerende houding t.o.v. de supervisant aan te nemen, door de experiëntiële   laag in de supervisie te betrekken.

– Leren ruimte voor focussing processen te creëren gedurende de supervisie, zowel gericht op de beleving van de supervisant van de cliënt, zowel als diens breder gewaarworden.

–  Leren de experiëntiële rijkdom van de supervisiesituatie ten volle te benutten door het inzetten van experiëntiële assistentie in drie rollen: alter ego van de therapeut, representant van de cliënt en periodiek uitnodigen tot halthouden en gewaarworden wat er op dat moment is.

Aanmelden

Aanmelden kan via het sturen van een mail o.v.v. training Claude Missiaen.